23, నవంబర్ 2006, గురువారం

ప్చ్..

ఏంటో ఈ రాజకీయులు..
"చెప్పింది చెయ్యకపోతే మమ్మల్ని కొట్టండి, చంపండి" అంటారు..
కానీ ఎప్పుడు చూసినా చుట్టూ పోలీసులూ, భద్రతాను!
మరి కొట్టేదెట్లా, చంపేదెట్లా!?
ఏంటో ఈ రాజకీయులు.. వాళ్ళ పని వాళ్ళు చెయ్యరు, మన పని మనల్ని చెయ్యనివ్వరు!

2 కామెంట్‌లు:

సంబంధిత టపాలు