26, నవంబర్ 2010, శుక్రవారం

ఉత్సవ విగ్రహాలు, లార్జర్ దాన్ లైఫ్ సైజు కటౌట్లూ!

10 కామెంట్‌లు
ఆంధ్రప్రదేశుకు ముఖ్యమంత్రిని  మార్చారు.  తమలోంచి ఒకణ్ణి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకోవాల్సిన జనానికి ప్రణబ్బు ముఖర్జీ చెప్పేదాకా తెలీదు, కుర్చీ ఎక్కబోయేది ఎవరో!  ఛానెళ్ళ పుణ్యమా అని, వాళ్లకంటే మనకే కొంత ముందు తెలిసింది.  ’ఏంటి ఎవరు  ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నారు ’అని అడిగితే కాంగీయుడు ప్రతీవాడూ చెప్పిన సమాధానం ఒకటే - అధిష్ఠానం మాటే మామాట ! అమ్మ మాట  బంగారు మూట అనమాట! ఇక్కడి నాయకుణ్ణి విమర్శించమంటే అడ్దమైన బూతులు తిడుతూ ఒంటికాలిమీద లేచేవాళ్ళే వీళ్ళంతా..  కాని మేడమ్మ దగ్గరికి వచ్చేసరికి తోకలు ముడుస్తారు. పిల్లికూనలైపోతారు. ఏంటో ఆ అమ్మ గొప్పదనం!  ఏమిటి ఆమెలో ఉన్న మహత్తు? ఎన్నికల్లో వీళ్ళందరినీ ఒంటిచేత్తో గెలిపించుకు పోగల సమర్ధత, మహిమా ఉన్నాయా? రాష్ట్ర సమస్యలను ఢిల్లీలో కూచ్చుని అవలీలగా తేల్చిపారేస్తదా?

సంబంధిత టపాలు