25, ఫిబ్రవరి 2009, బుధవారం

ప్రమదావనం.. భేష్!

3 కామెంట్‌లు
సామాజికంగా సేవ చెయ్యాలనే ఆసక్తి ఎంతో మందికి ఉంటుంది. ఉత్సాహమూ ఉంటుంది. వీటికి మించి సాటివారి కష్టం, బాధ, వేదనల పట్ల సహానుభూతి ఉంటుంది. కానీ అందుకు అవసరమైన ఆర్థిక, ఆర్థికేతర వనరులు లేకపోవడం వలనగానీ, మరో కారణం వలన గానీ ఆయా పనులు చెయ్యలేరు. ఎక్కడో అరుదుగా, యామినీ ఫౌండేషను పెట్టిన శ్రీనివాసు గారి లాంటివారు ఉంటారు.అలాంటి అరుదైన సేవకులను అభినందిద్దాం.

14, ఫిబ్రవరి 2009, శనివారం

బ్లాగుల్లో దొంగలు పడ్డారు

17 కామెంట్‌లు
..పడి, మన ఐడీలను కొట్టేస్తున్నారు. మన వేషాలేసుకుని, మన పేర్లతో దొంగ వ్యాఖ్యలు రాసేస్తున్నారు. ఇది ఎవరి పనో చెప్పనక్కర్లేదు, ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతున్న సంఘటనలను పరిశీలించినవారికెవరికైనా, ఈ పనులు చేస్తున్నది ఎవరో తెలిసిపోయి ఉంటుంది.

1, ఫిబ్రవరి 2009, ఆదివారం

సరికొత్త బ్లాగుల పరిచయం

26 కామెంట్‌లు
బ్లాగు మూతల కార్యక్రమంలో తెలుగు బ్లాగరులు తలమునకలుగా ఉండగా.. ప్రసిద్ధులైనవాళ్ళు తమ తెలుగు బ్లాగులను మొదలుపెట్టారు. బ్లాగరి పేరు, బ్లాగు పేరు (బొద్దు అక్షరాల్లో), వాళ్ళ బ్లాగులలోని ప్రధాన విశేషాలు మొదలైనవాటితో కూర్చిన టపా ఇది. అవధరించండి.

సంబంధిత టపాలు