11, నవంబర్ 2006, శనివారం

తెలుగు సినిమాలను ఆడించేందుకు కొన్ని చిట్కాలు

డబ్బింగు సినిమాలు తియ్యకూడదట! తెలుగు సినిమా నిర్మాతలు ఆంక్షలు పెడుతున్నారు. పాపం వీళ్ళు తీసే అద్భుత చిత్ర రాజాలు దిక్కు లేకుండా పోతున్నాయట! మీరొప్పుకోరేమో గానీ నేను మాత్రం వాళ్ళతో ఏకీభవిస్తాను. ఎందుకంటే మురికి వెధవలైనా, గబ్బు కొడుతున్నా మనవాళ్ళన్నాక మనం వాటేసుకోవాలి మరి. మనమే వద్దనుకుంటే అనాధలై పోరూ పాపం!

అంచేత తెలుగు సినిమా నిర్మాతలూ! తెలుగు జనం మీ ముష్టి సినిమాలు తప్ప మరోటి చూసే అవకాశమే లేకుండా చెయ్యడానికి నేను మరికొన్ని ఉపాయాలు చెబుతాను, హాయిగా కాపీ కొట్టుకోండి. (మీకలవాటేగా!) డబ్బింగు నిషేధం డిమాండు కూడా కాపీయే కదా - కన్నడిగులు పరభాషా సినిమాలు వద్దని ఒకప్పుడు గోల చేసారు, దాన్నే కాపీ కొట్టి, మరింత ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు, మీరు. భేషో! ఇక నా అవిడియాలు..

  1. ఈ తమిళ, మలయాళ సినిమాల వాళ్ళని "మీరిలా మంచి సినిమాలు తీస్తే కుదరదు, మాలా అణాకానీ సినిమాలే తియ్యాల"ని డిమాండు చెయ్యండి. లేకపోతే తగువేసుకోండి. తప్పేంలేదు, మన ప్రయోజనాలు మనకు ముఖ్యంగానీ, ఎవ్వడేమనుకుంటే మనకెందుకు?
  2. ప్రతి తెలుగు వాడూ కనీసం వారానికో తెలుగు సినిమా చూసి తీరాలని డిమాండు చెయ్యండి.
  3. ఎవరైనా "తీరిక లేని పనుల్లో ఉన్నాను", లేక "సినిమా చూసి తలనెప్పి తెచ్చుకోలేను, వదిలెయ్యండ"ని సిగ్గువిడిచి బతిమాలుకున్నా, వదలొద్దు. అలాంటి వారి కోసం రోడ్ల కూడళ్ళ వద్ద చందా డబ్బాలుపెట్టండి.. టిక్కెట్టు డబ్బులు అందులో వేసిపోతారు. తీరిగ్గా అది మీరంతా పంచుకోవచ్చు. తప్పేం లేదు.., వినాయకచవితి చందాల దందా లాంటిదే ఇదీను.
కొంత మంది ఉచిత సలహాలు పారేస్తా ఉంటారు.. "మీరూ మంచి సినిమాలు తియ్యొచ్చు కదా" అని, అదేదో తేలికయినట్లు. అలాంటివేమీ పట్టించుకోకండి. అయినా మంచి మంచి సినిమాలనే కదా మీరు కాపీ కొడుతున్నది? కాకపోతే మన ఫార్ములాలోకి మారుస్తున్నారు, అంతే. అవి జనానికి నచ్చకపోతే మీరేం చేస్తారు?

మనలో మనమాట! కొందరు రంధ్రాన్వేషకులుంటారు.. మీరు తీసే సినిమాల్లో కూడా హీరోయినూ, విలనూ (కొండొకచో హీరో కూడా) తెలుగు రాని వాళ్ళేగా. వాళ్ళ కోసం డబ్బింగు చెప్పిస్తున్నారు, మరి ఈ లెక్కన మీవీ సగం డబ్బింగు సినిమాలే కదా అని అడగొచ్చు. మీరలాంటివేమీ పట్టించుకోవద్దు. మంచి పనులు చేసుకునేవాళ్ళకి అడ్డంకులు ఎక్కడైనా ఉంటాయి, వెనకాడకూడదు!

2 కామెంట్‌లు:

సంబంధిత టపాలు