12, సెప్టెంబర్ 2006, మంగళవారం

అరాచకీయుడిని ఎదిరిద్దాం!

పుట్టపర్తి వారి విగ్రహానికి ఓ అరాచకీయుడు చేసిన అపచారంపై ఈ పిటిషన్ను (http://www.petitiononline.com/Puttapar/petition.html) చూసారా? చూసి, మీ వోటు వెయ్యండి. మీ స్నేహితులకు చెప్పండి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

సంబంధిత టపాలు