3, నవంబర్ 2006, శుక్రవారం

కొత్త వెస్టిండియనులు, అదే పాత ఇండియనులు

క్రికెట్టులో మనవాళ్ళు, విండీసు వాళ్ళు ఒకే రకంగా అనిపిస్తారు, నాకు. ప్రొఫెషనలిజము లేదు... అయితే ఉద్వేగ భరితంగా ఉంటారు లేదంటే నిర్వేదంగా ఆడతారు. ఉత్సాహంలో ఉంటే ఎంతటి వాణ్ణైనా కొట్టేస్తారు. (మన కామెంటేటర్ల పడికట్టు పదాల్లో దీని పేరు "తమదైన రోజున") లేదో.. బుర్కినాఫాసో చేతిలో కూడా ఓడిపోతారు. అందులకును ఇందులకును వారు సమర్థులే! ప్రొఫెషనలిజము కొలబద్ద మీద అత్యున్నతంగా ఆస్ట్రేలియా, న్యూజీలాండు ఉంటే అట్టడుగున విండీసు, ఇండీసు ఉంటారు. ఈ ఏటి ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో కూడా మనవాళ్ళు తుచ తప్పకుండా తమపద్ధతిలోనే వెళ్ళారు గానీ, విండీసు మాత్రం కాస్త పద్ధతి మార్చినట్లుగా అనిపిస్తోంది.

ఏదేమైనా నాకు ఇండీసు, విండీసే అభిమాన జట్లు!

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

సంబంధిత టపాలు