28, డిసెంబర్ 2005, బుధవారం

భారతదేశం - SWOT విశ్లేషణ

భారతదేశపు బలమూ బలహీనతా, మంచీ చెడూ, గొప్పా ముప్పూ, మొదలైనవాటి విశ్లేషణ ఇది. విశ్లేషించేవారి మనస్తత్వాన్ని బట్టి విశ్లేషణలు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇద్దరి విశ్లేషణలు ఉన్నాయి వాటిని పరిశీలిద్దాం.

సాధారణ పౌరుడు (సిగ్గూ లజ్జా వంటి మానవసహజమైనవన్నీ ఉండే వ్యక్తి. మోసం, దగా, నయవంచన వంటి వాటికి బహుదూరం)
బలము: మన సాంస్కృతిక వారసత్వం.
బలహీనత: సరైన చదువు చెప్పకపోవడం
అవకాశం: అపారమైన జనసంపద
ముప్పు: నేటి రాజకీయ నాయకుడు

నేటి రాజకీయ నాయకుడు (వీరి గురించి చెప్పనక్కరలేదు కదా!)
బలము: పీడిత, తాడిత, బలహీన, దళిత, మహిళా, యువజన వర్గాలు
బలహీనత: పత్రికలు, కోర్టులు, మాటుకెమెరాలు చెప్పేవాటిని పట్టించుకునే ప్రజలు
అవకాశం: ఎడాపెడా డబ్బు ఖర్చయ్యే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు
ముప్పు: నా ప్రత్యర్థి రాజకీయ నాయకుడు

పై రెండు విశ్లేషణల్లోనూ ఒక్క్టి మాత్రమే కలిసింది చూసారా? అదే ముప్పు - నేటి రాజకీయ నాయకుడు. మనమూ అదే అనుకుంటున్నాం.., చిత్రంగా వాళ్ళూ అదే అనుకుంటున్నారు.

(ఈ రచయిత విమర్శ నేటి రాజకీయ నాయకుల పైనే, రాజకీయాలపై కాదు. రాజకీయాలు ఇతడికత్యంత ఇష్టమైన విషయం. )

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

సంబంధిత టపాలు