11, జనవరి 2008, శుక్రవారం

కారు చౌక, చవక కారేం కాదు!

టాటా నానో! లక్ష కారు వచ్చేసింది. లక్షణంగా ఉందట. వెలకే నానో గానీ, ఆకారానికి నానో కాదట! భేష్, టాటా!
------------------

ఈ కారు ప్రభావం హై.లో ఎలా ఉండబోతోందని ఆలోచిస్తున్నారు. హై.లో మొదటేడు ఇరవై వేల నానోలు కొంటారని ఓ అంచనా అట. కార్ల రద్దీని తట్టుకునేందుకు గాను, రవాణాశాఖ వాళ్ళేవో ప్రణాళికలు వేస్తున్నారని ఈనాడు రాసింది. అవి ఇవీ:

 • కొన్ని దారుల్లో ఆటోలను రానివ్వరట.
 • నంబరులో బేసి సంఖ్య కలిగినవి కొన్ని దారుల్లోనూ సరి సంఖ్య కలిగిన వాటిని కొన్ని దారుల్లోనూ అనుమతిస్తారట.
ఇలాంటి పథకాలను రోడ్లుండే ఊళ్లలో పెట్టుకోవచ్చుగానీ, హై.లో పెడితే జోకనుకునే ప్రమాదం ఉంది. అసలు దార్లంటూ ఉంటే అనుమతించనూ వచ్చు, మూసెయ్యనూ వచ్చు. అవి లేకే గదా మనకిన్ని తిప్పలు!!
----------------------

ఈ కారు గురించి టాటాలు చేసిన హైవోల్టేజీ ప్రచారం మాత్రం కళ్ళకు మిరుమిట్లు గొల్పింది. పత్రికల్లో రెండ్రోజులనుండీ కారు గురించి వార్తలొస్తూ ఉన్నాయి. కారును ఆవిష్కరించాక, ఇవ్వాళ పేపర్లలో ఆ కారుకిచ్చిన ప్రాముఖ్యత చూస్తే అది టాటాల ప్రచారంలో భాగమేనని అనిపించింది. ఈనాడులో ఒక పూర్తి పేజీ ప్రకటనే కాక, ఒక పేజీ నిండా దాని వార్తలే, మొదటి పేజీలో అన్నిటికంటే పైయెత్తున వార్త! పైగా సంపాదకీయం. ఇంకా ఇతర పేజీల్లోనూ ఆ కారు వార్తలున్నాయి. ఆంధ్రజ్యోతిలో కాస్త తక్కువైనా అందులోనూ చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు.

1 కామెంట్‌:

 1. Hi,
  i have seen your blog its interesting and informative.
  I really like the content you provide in the blog.
  But you can do more with your blog spice up your blog, don't stop providing the simple blog you can provide more features like forums, polls, CMS,contact forms and many more features.
  Convert your blog "yourname.blogspot.com" to www.yourname.com completely free.
  free Blog services provide only simple blogs but we can provide free website for you where you can provide multiple services or features rather than only simple blog.
  Become proud owner of the own site and have your presence in the cyber space.
  we provide you free website+ free web hosting + list of your choice of scripts like(blog scripts,CMS scripts, forums scripts and may scripts) all the above services are absolutely free.
  The list of services we provide are

  1. Complete free services no hidden cost
  2. Free websites like www.YourName.com
  3. Multiple free websites also provided
  4. Free webspace of1000 Mb / 1 Gb
  5. Unlimited email ids for your website like (info@yoursite.com, contact@yoursite.com)
  6. PHP 4.x
  7. MYSQL (Unlimited databases)
  8. Unlimited Bandwidth
  9. Hundreds of Free scripts to install in your website (like Blog scripts, Forum scripts and many CMS scripts)
  10. We install extra scripts on request
  11. Hundreds of free templates to select
  12. Technical support by email

  Please visit our website for more details www.HyperWebEnable.com and www.HyperWebEnable.com/freewebsite.php

  Please contact us for more information.


  Sincerely,

  HyperWebEnable team
  info@HyperWebEnable.com

  రిప్లయితొలగించండి

సంబంధిత టపాలు